مجوز فعالیت تجاری

معرفی

آهنگسازی با قیمت مناسب

ارتباط با مدیر فروشگاه

محصولات و تولیدات اختصاصی بعد از خرید به صورت اتوماتیک از سایت حذف شده و برای خریدار ایمیل میگردد [راهنمای خرید آنلاین]

بیت حرفه ای غمگین و احساسی (Rap Beats)

پیشنهاد میکنم این بیت رو از دست ندهید.
کیفیت اصلی: 320kbps
کیفیت دمو: 48kbps
زمان اصلی: 4:10 دقیقه
ساز های به کار رفته :گیتار-پیانو و...
تمپو: 80BPM
فاقد پروژه

این بیت اختصاصی بوده و فقط به یک نفر فروخته میشود.

برای آشنایی با سبک و فضای بیت تنها گوش دادن دمو کافیست و نیازی به توضیح دادن نیست.

توجه کیفیت و تایم دموی بیت اصل نیست و تایم و کیفیت اصلی هنگام خرید در اختیار شما قرار میگیرد.

» توضیحات بیشتر ...
بیت حرفه ای غمگین و احساسی
قیمت : 30000 تومان (اختصاصی)
دسته بندی : موزیک بیکلام (Beat)
برچسبها :

بیت غمگین با قیمت مناسب (Rap Beats)

پیشنهاد میکنم این بیت رو از دست ندهید.
مناسب کار های غمگین-احساسی-اجتماعی و...
کیفیت اصلی: 320kbps
کیفیت دمو: 48kbps
زمان اصلی: 4:47 دقیقه
تمپو: 75BPM
فاقد پروژه

این بیت اختصاصی بوده و فقط به یک نفر فروخته میشود.

برای آشنایی با سبک و فضای بیت تنها گوش دادن دمو کافیست و نیازی به توضیح دادن نیست.

توجه کیفیت و تایم دموی بیت اصل نیست و تایم و کیفیت اصلی هنگام خرید در اختیار شما قرار میگیرد.

» توضیحات بیشتر ...
بیت غمگین با قیمت مناسب
قیمت : 30000 تومان (اختصاصی)
دسته بندی : موزیک بیکلام (Beat)
برچسبها :

بیت احساسی با قیمت مناسب (Rap Beats)

پیشنهاد میکنم این بیت رو از دست ندهید.
مناسب کارهای احساسی-غمگین-اجتماعی و...
کیفیت اصلی: 320kbps
کیفیت دمو: 48kbps
زمان اصلی: 3:22 دقیقه
ساز های به کار رفته :گیتار-پیانو-عود و...
تمپو: 85BPM
فاقد پروژه

این بیت اختصاصی بوده و فقط به یک نفر فروخته میشود.

برای آشنایی با سبک و فضای بیت تنها گوش دادن دمو کافیست و نیازی به توضیح دادن نیست.

توجه کیفیت و تایم دموی بیت اصل نیست و تایم و کیفیت اصلی هنگام خرید در اختیار شما قرار میگیرد.

» توضیحات بیشتر ...
بیت احساسی با قیمت مناسب
قیمت : 30000 تومان (اختصاصی)
دسته بندی : موزیک بیکلام (Beat)
برچسبها :

بیت حرفه ای احساسی با قیمت مناسب (Rap Beats)

پیشنهاد میکنم این بیت رو از دست ندهید.
مناسب کارهای احساسی-اجتماعی و....
کیفیت اصلی: 320kbps
کیفیت دمو: 48kbps
زمان اصلی: 03:50 دقیقه
تمپو: 86BPM
دارای ساز:پیانو-دودوک و...

این بیت اختصاصی فاقد پروژه بوده و فقط به یک نفر فروخته میشود.

برای آشنایی با سبک و فضای بیت تنها گوش دادن دمو کافیست و نیازی به توضیح دادن نیست.

توجه کیفیت و تایم دموی بیت اصل نیست و تایم و کیفیت اصلی هنگام خرید در اختیار شما قرار میگیرد.

» توضیحات بیشتر ...
بیت حرفه ای احساسی با قیمت مناسب
قیمت : 50000 تومان (اختصاصی)
دسته بندی : موزیک بیکلام (Beat)
برچسبها : پاپ,غمگین,بیت پاپ رایگان,موزیک بی کلام غمناک

بیت حرفه ای با قیمت مناسب (Rap Beats)

پیشنهاد میکنم این بیت رو از دست ندهید.
کیفیت اصلی: 320kbps
کیفیت دمو: 48kbps
زمان اصلی: 4:30 دقیقه
ساز های به کار رفته :گیتار-پیانو و...
تمپو: 80BPM

این بیت اختصاصی فاقد پروژه بوده و فقط به یک نفر فروخته میشود.

برای آشنایی با سبک و فضای بیت تنها گوش دادن دمو کافیست و نیازی به توضیح دادن نیست.

توجه کیفیت و تایم دموی بیت اصل نیست و تایم و کیفیت اصلی هنگام خرید در اختیار شما قرار میگیرد.

» توضیحات بیشتر ...
بیت حرفه ای با قیمت مناسب
قیمت : 30000 تومان (اختصاصی)
دسته بندی : موزیک بیکلام (Beat)
برچسبها :

بیت حرفه ای غمگین (Rap Beats)

پیشنهاد میکنم این بیت رو از دست ندهید.
کیفیت اصلی: 320kbps
کیفیت دمو: 48kbps
زمان اصلی: 4:05 دقیقه
ساز های به کار رفته :گیتار-پیانو و...
تمپو: 80BPM

این بیت اختصاصی فاقد پروژه بوده و فقط به یک نفر فروخته میشود.

برای آشنایی با سبک و فضای بیت تنها گوش دادن دمو کافیست و نیازی به توضیح دادن نیست.

توجه کیفیت و تایم دموی بیت اصل نیست و تایم و کیفیت اصلی هنگام خرید در اختیار شما قرار میگیرد.

 

 

 

» توضیحات بیشتر ...
بیت حرفه ای غمگین
قیمت : 50000 تومان (اختصاصی)
دسته بندی : موزیک بیکلام (Beat)
برچسبها : پاپ,غمگین,بیت پاپ رایگان,موزیک بی کلام غمناک

بیت حرفه ای غمگین و احساسی (Rap Beats)

پیشنهاد میکنیم این بیت رو از دست ندهید.

مناسب کارهای غمگین و احساسی

کیفیت اصلی: 320kbps

کیفیت دمو: 48kbps

زمان اصلی: 04:13 دقیقه

دارای ساز:پیانو-گیتار-عود-و..

پروژه:ندارد

تمپو: 70BPM
این بیت اختصاصی بوده و فقط به یک نفر فروخته میشود.

برای آشنایی با سبک و فضای بیت تنها گوش دادن دمو کافیست و نیازی به توضیح دادن نیست.

توجه کیفیت و تایم دموی بیت اصل نیست و تایم و کیفیت اصلی هنگام خرید در اختیار شما قرار میگیرد

» توضیحات بیشتر ...
بیت حرفه ای غمگین و احساسی
قیمت : 30000 تومان (اختصاصی)
دسته بندی : موزیک بیکلام (Beat)
برچسبها : پاپ,غمگین,فروش آهنگ,بیت رپ,بیت سنگین,بیت غمناک,بیت احساسی

بیت حرفه ای غمگین و احساسی (پاپ غمناک و عاطفی)

پیشنهاد میکنیم این بیت رو از دست ندهید.

مناسب کارهای غمگین و احساسی

کیفیت اصلی: 320kbps

کیفیت دمو: 48kbps

زمان اصلی: 04:24 دقیقه

دارای ساز:پیانو-عود-قانون-کلارینت و...

پروژه:ندارد

تمپو: 87BPM
این بیت اختصاصی بوده و فقط به یک نفر فروخته میشود.

برای آشنایی با سبک و فضای بیت تنها گوش دادن دمو کافیست و نیازی به توضیح دادن نیست.

توجه کیفیت و تایم دموی بیت اصل نیست و تایم و کیفیت اصلی هنگام خرید در اختیار شما قرار میگیرد.

 

» توضیحات بیشتر ...
بیت حرفه ای غمگین و احساسی
قیمت : 50000 تومان (اختصاصی)
دسته بندی : موزیک بیکلام (Beat)
برچسبها :

بیت احساسی ارزان (Rap Beats)

کیفیت اصلی: 320kbps
کیفیت دمو: 48kbps
زمان اصلی: 04:30 دقیقه
تمپو: 80BPM
پروژه:ندارد
این بیت مناسب کار های غمگین و احساسی میباشید.پیشنهاد میکنیم این بیت رو از دست ندهید.

این بیت اختصاصی بوده و فقط به یک نفر فروخته میشود.

برای آشنایی با سبک و فضای بیت تنها گوش دادن دمو کافیست و نیازی به توضیح دادن نیست.

توجه کیفیت و تایم دموی بیت اصل نیست و تایم و کیفیت اصلی هنگام خرید در اختیار شما قرار میگیرد.

» توضیحات بیشتر ...
بیت احساسی ارزان
قیمت : 30000 تومان (اختصاصی)
دسته بندی : موزیک بیکلام (Beat)
برچسبها :

بیت حرفه ای غمگین و احساسی (Rap Beats)

پیشنهاد میکنیم این بیت رو از دست ندهید.

کیفیت اصلی: 320kbps

کیفیت دمو: 48kbps

زمان اصلی: 04:00 دقیقه

پروژه:ندارد

تمپو: 120BPM
این بیت اختصاصی بوده و فقط به یک نفر فروخته میشود.

برای آشنایی با سبک و فضای بیت تنها گوش دادن دمو کافیست و نیازی به توضیح دادن نیست.

توجه کیفیت و تایم دموی بیت اصل نیست و تایم و کیفیت اصلی هنگام خرید در اختیار شما قرار میگیرد.

 

» توضیحات بیشتر ...
بیت حرفه ای غمگین و احساسی
قیمت : 30000 تومان (اختصاصی)
دسته بندی : موزیک بیکلام (Beat)
برچسبها :

آمار و اطلاعات

  • تاریخ شروع فعالیت فروشگاه : 10 شهریور 1394
  • تعداد کل محصولات : 15
  • تعداد فروش کل : 30
  • امتیاز شاپ : 2
  • افراد آنلاین :

کدهای ویژه

Powered By musicpay.ir

موزیک پی | سامانه خرید فروش آثار هنری ♫ MusicPay Digital Files Payment Service